SPrint - תוכנת רישום שיחות.

Sprint הינה מערכת ממוחשבת לרישום שיחות טלפון אשר פותחה בישראל עבור מרכזיות Panasonic. המערכת מאפשרת לארגון מעקב ובקרה על השימוש ועלות שיחות הטלפון בארגון.

קרא עוד

SRecorder view

SRecorder view הינה תוכנה מתקדמת לאיתור ושמיעת הקלטות הנשמרות בשרתים חיצוניים.

קרא עוד

SRecorder - מערכת להקלטה

מערכת להקלטה, ניהול ואיתור שיחות טלפון. מאפשרת לארגון לנהל ארכיון הקלטות ממוחשב לצרכיי תיעוד, בקרה, הדרכה, שיפור איכות השירות וכו'.

קרא עוד

SCRM - תוכנת קישור למערכות ERP/CRM.

SCRM - תוכנת קישור למערכות ERP/CRM. מאפשרת חיוג והקפצת מסכים מתוכנות הלקוח בצורה קלה ופשוטה.

קרא עוד

SHotel - עמדת מענה טלפוני, ניהול ובקרת שירות לאורח.

SHotel - עמדת מענה טלפוני, ניהול ובקרת שירות לאורח. מאפשרת הפעלת תכונות ויישומי אירוח בצורה יעילה ונוחה תוך כדי שיפור השירות, הזמינות ומהירות התגובה. התוכנה הינה מודולרית ומאפשרת התאמה ייחודית לכל בית מלון, בית הארחה, בית אבות וכו'

קרא עוד

SManager - תוכנת Call Center מבית יורוקום

SManager - תוכנת Call Center מבית יורוקום המאפשרת למנהל המערכת בקרה וניטור בזמן אמת על פעילות מוקדים ונציגי שירות מבוזרים.

קרא עוד

SManual - תוכנה הכוללת הוראות תפעול

SManual - תוכנה הכוללת הוראות תפעול למגוון סדרות מכשירים במרכזיות Pnasonic ומאפשרת לכל משתמש ללמוד ולהפעיל את כל תכונות המערכת בצורה נוחה ופשוטה.

קרא עוד

SMobile - חייגן SIP לטלפונים סלולרים

SMobile - חייגן SIP לטלפונים סלולרים. מאפשרת למשתמש להשתמש בטלפון הסלולארי כשלוחה פנימית של הארגון מכל מקום בכל זמן.

קרא עוד

SMart control - המאפשרת לנהל שליטה בקרה

SMart control - המאפשרת לנהל שליטה בקרה ותיעוד של מערכת חייגני מצוקה בגני ילדים מוסדות חינוך ועוד ברשויות המקומיות בזמן אמת.

קרא עוד