SHotel - עמדת מענה טלפוני, ניהול ובקרת שירות לאורח.

SHotel עמדת מענה טלפוני, ניהול ובקרת שירות לאורח המאפשרת הפעלת תכונות ויישומי אירוח בצורה יעילה ונוחה תוך כדי שיפור השירות, הזמינות ומהירות התגובה. התוכנה הינה מודולרית ומאפשרת התאמה ייחודית לכל בית מלון. ממשק ה SHotel מסונכרן עם תוכנות בית מלון ומאפשר שליטה ובקרה על מצב החדרים. תכונות ממשק ה SHotel מאפשרות להעניק שירות מגוון לאורח ברמה גבוה.

תאור מוצר