SMobile - חייגן SIP לטלפונים סלולרים

SMobile הינה אפליקציה למכשירים סלולאריים* המאפשרת להשתמש במכשיר הסלולארי כשלוחה פנימית של המרכזיה בארגון. התוכנה נרשמת כשלוחה במרכזייה באמצעות חיבור לאינטרנט )חבילת 3G או רשת אלחוטית WiFi ) ומאפשרת שימוש בשירותי התקשורת של הארגון מכל מקום ובכל עת. התוכנה מובילה לשיפור יעילות וזמינות המשתמשים וכן מובילה לחסכון בהוצאות התקשורת של הארגון מאחר ומדובר בשיחות המתבצעות על גבי רשת IP במקום הרשת הסלולארית. SMobile הינה יישום נוסף ממשפחת יישומי Smart אשר פותחה ביורוקום עבור מרכזיות פנסוניק תוך כדי התאמה מיוחדת לצרכי הלקוחות בישראל והקפדה על קלות ונוחות השימוש והתפעול.

תאור מוצר