SRecorder view

SRecorderView הינו יישום נוסף ממשפחת יישומי Smart אשר פותחה ביורוקום תוך התאמה מיוחדת לצרכי הלקוחות בישראל והקפדה על קלות ונוחות השימוש והתפעול. SRecorderView הינה תוכנה מתקדמת לאיתור ושמיעת הקלטות המעצימה את יכולות שרת הקלטת השיחות המובנה במערכות התקשורת המתקדמות מסדרת NS-KX מתוצרת חברת Panasonic. המערכת מאפשרת לארגון לנהל ארכיון הקלטות ממוחשב לצרכיי תיעוד, בקרה, הדרכה, שיפור איכות השירות וכו'. המערכת מותקנת בתצורת שרת/לקוח ומאפשרת גמישות והתאמה בהתאם לצרכי הארגון. ניתן לשדרג את המערכת באמצעות הוספת מודול רישום שיחות המאפשר מעקב ובקרה על השימוש ועלות שיחות הטלפון, ניתוחים סטטיסטיים ועוד.

תאור מוצר