משפחת Communication Assistant

משפחת Communication Assistant הינה משפחת יישומי CTI מתקדמים המעצימים את יכולות המרכזייה ומובילים לשיפור וייעול התקשורת בארגון ע"י תקשורת אינטואיטיבית ומגוון כלים לבקרה, שיתוף מידע נוכחות וזמינות.

קרא עוד