⭐עמדה חכמה KX-T7730 ⭐ עמדה חכמה KX-T7735⭐

עמדה חכמה KX-T7730

תצוגה בת 1 שורה. 12 לחיצים מוארים לתכנות. לחיץ ניווט. דיבורית Full Duplex. שקע לחיבור מערכת ראש. לחיץ לא להפריע+לחיץ השתק. לחיץ הודעות. נורית הודעות.

קרא עוד

עמדה חכמה KX-T7735

תצוגה בת 3 שורות. 12 לחיצים מוארים לתכנות. 12 לחיצים לתכנות נוסף לחיוג מהיר ללא נורית. לחיץ ניווט. דיבורית Full Duplex שקע לחיבור מערכת ראש. לחיץ לא להפריע+לחיץ השתק. לחיץ הודעות. נורית הודעות.

קרא עוד