SMart control - המאפשרת לנהל שליטה בקרה

SControl הינו יישום אשר פותח ביורוקום עבור מרכזיות פנסוניק בהתאמה לצרכי הרשויות המקומיות תוך הקפדה מיוחדת על קלות ונוחות השימוש והתפעול. התוכנה הינה עמדת בקרה ממחושבת אשר משלבת בין הטלפון והמחשב ופועלת בתצורה של "הצבע והקלק" לביצוע פעולות טלפוניה באמצעות עכבר ומקלדת. בנוסף, העמדה מאפשרת הפעלת תכונות ויישומי בקרה וחירום כגון "הקפצת מסך" גן הילדים עקב הפעלת לחצן מצוקה כולל אפשרות הקפצת מצלמה, הפעלת מצב חירום ועוד

תאור מוצר