עמדה חכמה KX-T7730

תצוגה בת 1 שורה.

12 לחיצים מוארים לתכנות.

לחיץ ניווט.

דיבורית Full Duplex.

שקע לחיבור מערכת ראש.

לחיץ לא להפריע+לחיץ השתק.

לחיץ הודעות.

נורית הודעות.תפעול מכשיר>>