עמדה חכמה KX-T7735

תצוגה בת 3 שורות.

12 לחיצים מוארים לתכנות.

12 לחיצים לתכנות נוסף לחיוג מהיר ללא נורית.

לחיץ ניווט.

דיבורית Full Duplex שקע לחיבור מערכת ראש.

לחיץ לא להפריע+לחיץ השתק.

לחיץ הודעות.

נורית הודעות.


תפעול מכשיר>>