פס חשמל מאמ"ת 6 כניסות לארון 19 אנטש.


פס חשמל מאמ"ת 6 כניסות לארון 19 אנטש.