מוזיקה בהמתנה

       מוזיקה בהמתנה זאת מערכת השמעת ג'ינגל ואו קטע מוזיקה המנעים את המתקשר למרכזיה בזמן 

       העברת שיחה לשלוחה אחרת ואו בזמן החזק שיחה במצב HOLD.            

       ניתן לצרוב כל שיר ואו ג'ינגל בהתקן ואו ישמיע את הקטע הצרוב בלופ ללא עצירה.