עמדה חכמה פנסוניק KX-T7436


צג 6 שורות LCD  עם 3 לחצנים פונקציונלים.      

דיבורית איכותית.

לחצני עקוב אחרי,וועידה,אינטרקום,העברת שיחה.

לחצן נודניק,השתק שיחה,נא לא להפריע,חיוג אוטומטי,הודעה.

24 נוריות חיווי לבקרת מצב שלוחות 2 צבעים.

JOG DAIL נוח להגברת שמע שפורפרת ודיבורית.

עיצוב חדשני,מסך בהטיה של 120 מעלות מתכוונת.