עמדה חכמה דיגיטלית KX-T7665

צג אלפא נומרי 1 שורות.                                    

8 לחיצי תכנות בעלי נורית שתי צבעים.

אופציה לחיבור שלוחה נוספת.

דיבורית FULL DUPLEX.

(כניסת פלג 2.5 מ"מ).

ערוץ דיבור נוסף(OHCE).