עמדה חכמה דיגיטלית KX-T7633

צג אלפא נומרי 3 שורות.                                    

24 לחיצי תכנות בעלי נורית שתי צבעים.                

אופציה לחיבור שלוחה נוספת.

דיבורית FULL DUPLEX.

(כניסת פלג 2.5 מ"מ).  

חיבור למערכת ראש.

ערוץ דיבור נוסף(OHCE).