עמדה חכמה דיגיטלית KX-DT546


תצוגה מוארת בת 6 שורות.

דיבורית איכותית Full Duplex.

24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים.

לחצן ניווט רב תכליתי.

ויסות עצמת שמע לדיבורית, שפרפרת וצלצול.

שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש.