עמדה חכמה דיגיטלית KX-DT543


תצוגה מוארת בת 3 שורות.

24 לחיצים מוארים לתכנות. 

לחיץ ניווט דיבורית Full Duplex. 

ממשק מובנה למערכת ראש ( 2.5 מ"מ) .

ממשק מובנה לחיבור מערכת ראש אלחוטית ( EHS ).