עמדה חכמה דיגיטלית KX-DT521

תצוגה מוארת בת שורה אחת.

8 לחיצים מוארים לתכנות.

דיבורית Full Duplex. 

שקע לחיבור מערכת ראש (2.5 מ"מ).