עמדה חכמה דיגיטלית KX-DT333


תצוגה מוארת בת 3 שורות.

דיבורית איכותית Full Duplex.

24 לחיצי תכנות הכוללים נורית חיווי ב-2 צבעים.

לחצן ניווט רב תכליתי. 

כוונון כפול לגוף ותצוגת הטלפון.

ויסות עצמת שמע לדיבורית,שפורפרת וצלצול.

שקע ייעודי לחיבור מערכת ראש.