יחידת הרחבת לחיצים KX-DT590

יחידת הרחבה בת 24 לחיצים מוארים לתכנות מתאימה לדגמים KX-

DT546/543/521.