טלפון חכם IP פנסוניק KX-NT556/563

טלפון חכם IP למרכזיות פנסוניק בלבד.

תצוגה מוארת 6/3 שורות NT556/NT553 12*3.

לחצני תכנות כולל נורית NT556 12*2 לחצני תכנות כולל נורית 

(NT553).

כתובית דיגיטלית אנגלית שני ממשקי רשת. 

Giga Power over Ethernet אפשרות.