טלפון חכם IP פנסוניק KX-NT546/543

טלפון חכם IP למרכזיות פנסוניק בלבד.

תצוגה מוארת 24 שורות (NT546 / NT543 ).

לחצני תכנות כולל נורית.

שני ממשקי רשת 10/100. 

Power over Ethernet.