Panasonic TD-1232 ⭐

מרכזיה KX-TD1232 תוצרת פנסוניק
מרכזיות KX-TD1232 יש מקום להוספת 3 כרטיסים הכרטיס הראשון הוא כרטיס קווים
כרטיס 4 קווים שיגדיל הקיבולת עד 12 קווי חוץ, במקומו ניתן להרכיב גם כרטיס קווי ISDN .
2 הכרטיסים האחרים יכולים להיות 8 שלוחות שעליו ניתן לחבר שלוחות חכמות או רגילות או כרטיס 16 שלוחות רגילות בלבד
דוגמה: עם מרכזיות KX-TD1232 (יחידת הבסיס) ניתן להוסיף:
1 יחידת כרטיס TD-180 4 קווי חוץ
2 יחידות כרטיס TD-174 כרטיס 16 שלוחות רגילות
בצורה זו תהיה לנו מרכזיה 16עם שלוחות בבסיס ועוד X 2 16 בכרטיסי השלוחות
סה"כ 48 שלוחות.
ואולם אם נחבר על יחידת הבסיס 16 טלפונים חכמים דיגיטליים נקבל עוד 16 שלוחות רגילות סה"כ 64 שלוחות ו-12 קווי חוץ.
זוהי הקיבולת המקסימלית של מרכזיה זו וניתן להגיע לקיבולת של 64 שלוחות ע"י הוספת 2 כרטיסי 16 שלוחות שיתנו לנו 48 שלוחות בבסיס                                                                                וע"י חיבור 16 טלפונים חכמים גם כן נגיע ל-64 שלוחות.

                      


מוצרים משלימים