Panasonic Ncp-500/1000 ⭐

KX-NCP מרכזיה הינה מרכזיה ממשפחת מערכות תקשורת Pure IP מבית Panasonic המאפשרת לארגון ליישם תקשורת מתקדמת אחידה וכוללת. מערכת KX-NCP משלבת בין טכנולוגיות התקשורת ומערכות המידע ומאפשרת בכך מגוון רחב של יישומים ההופכים את התקשורת בארגון לנוחה ויעילה יותר. המערכות מספקות תכונות חדשניות של טלפוניית IP, הן על גבי רשתות משרדיות והן על גבי רשתות פס רחב, עם אפשרות להתחבר למספר גדל בהתמדה של ספקי טלפוניית SIP ומאפשרות בכך גמישות והפחתת עלויות התקשורת.

ישומי CTI מתקדמים(Computer Telephone Integration).

משפחת מרכזיות KX-NCP מכילה ממשק CTI מובנה לצורך קישור עם תוכנות צד שלישי.הקישור מאפשר אינטגרציה וסנכרון עם יישומים שונים הנמצאים בשימוש הארגון
כגון: חיוג מתוכנת Outlook
"הקפצת" מסכים בשיחה נכנסת מתוכנת CRM ועוד.
המערכת תומכת בשני פרוטוקולי CTI:
פרוטוקול (TAPI (Telephony Application Programming Interface
פרוטוקול CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications
בנוסף,מרכזיות KX-NCP כוללות משפחת יישומי CTI מובנות במערכת ללא צורך בהתקנת שרת חיצוני.

Communication Assistant 

משפחת Communication Assistant הינה משפחת יישומי CTI מתקדמים המעצימים את יכולות המרכזייה ומובילים לשיפור ייעול התקשורת בארגון ע"י תקשורת אינטואיטיבית ומגוון כלים לבקרה, שיתוף מידע נוכחות וזמינות.ניתן להפעיל את היישומים בשני אופנים:תצורת Server-Less - להפעלה באתר יחיד ומקומי עד 128משתמשים, ללא צורך בהתקנת שרת חיצוני.תצורת Server-Client - להפעלה באתר יחיד או ברשת  מרכזיות. מאפשרת תמיכה בחיבור עד 8 אתרים, 256 משתמשים.

משפחת Communication Assistant כוללת 3 יישומים

עיקריים: Communication Assistant  

יישום טלפון ממוחשב, קיים בגרסה בסיסית (Basic) וכן בגרסה מתקדמת (Pro). ראה טבלת השוואת תכונות בתחתית העמוד Communication Assistant Supervisor - יישום טלפון ממוחשב מתקדם כולל עמדת מפקח Communication Assistant Operator Consol – עמדת מרכזן/ית ממוחשבת.  


 מוצרים משלימים וטלפונים יעודים.