מחירון שרותי רשת מחשב וטלפוניה


מחירון שרותי רשת מחשב וטלפוניה

          התקנת רשתות מחשבים


    התקנת שקע רשת מחשב בודד (כולל השחלת כבל עד 25 מטר ואביזר קצה)----------250 ₪ לא כולל מע"מ.


    התקנת שקע רשת מחשב 10+ (כולל השחלת כבל עד 25 מטר ואביזר קצה)---------190 ₪ לא כולל מע"מ.


    קריאת שרות לתיקון שקע רשת קרוע/תקול/חיווט/קצר-----------------------------250 ₪ לא כולל מע"מ.


    התקנת מגבר WIFI אלחוטי כולל יחידת הגברה----------------------------------370 ₪ לא כולל מע"מ.