• ארון תקשורת בחברת LG אלקטרוניקה

  • פרויקט המרינה הרצליה

  • מרכזיית פנסוניק IP מעבדות גבי שואף