IP Phone – T21P E2


IP Phone – T21P E2

מסך תצוגה LCD גרפי (132×64) עם תאורה אחורית.

שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD, HD Codec.

תמיכה בקודק Opus.

2 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים.

2 מקשי קו.

6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית

תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית…).

ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה.

דיבורית בדופלקס מלא עם AEC.

יציאה למערכת ראש (YHS33).

שתי יציאות רשת RJ45, PoE (Class 2).

אפשרות התקנה על הקיר.


תכנות לחצנים בשלוחה חכמה מסוג יילניק.pdf