לא צריך להיות תלוי במיקום גאוגרפי.


לא צריך להיות תלוי במיקום גאוגרפי.