מקודד מתכתי מוגן מים דגם:ADOR-55

✔ מקודד אנטי ונדלי, מתכתי, מוגן מים דגם: ADOR-55

✔ אפשרות להפעלת 2 ממסרים ע"י קודים שונים,

✔ לדוגמה פתיחה של 2 דלתות, או פתיחה של דלת אחת ע"י קוד מסוים ופתיחה 

✔ של שער חשמלי כגון שער לכניסת רכבים ע"י קוד אחר, וכן הלאה..

✔ אפשרות לפתיחה ע"י תג קרבה, ז"א קידוד של תג מסוים וע"י קירובו למקודד הדלת.

✔ (מקסימום 500 תגי קרבה).