טלפון וועידה


טלפון וועידה

מערכת בסיסית עבור חדרי ישיבות קטנים או בינוניים, לשולחנות מרובעים. מיועדת לשיחה בה נוכחים עד 5-6 

משתתפים,מאפשר שיחה איכותית ביותר. 

המערכת כוללת 3 מיקרופונים אינטגרליים.