טלפון וועידה

     מערכת בסיסית עבור חדרי ישיבות קטנים או בינוניים, לשולחנות מרובעים.

     מיועדת לשיחה בה נוכחים עד 5-6 

     משתתפים,מאפשר שיחה איכותית ביותר. 

     המערכת כוללת 3 מיקרופונים אינטגרליים.