אינטרקום מותאם למרכזיות על שלוחה.


אינטרקום מותאם למרכזיות על שלוחה.